Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fart och friktion Smultronet

185361 Förskolan Skogsbacken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Haren, bilen eller kanske DU? vem är snabbast? Tillsammans undersöker vi fart på olika sätt.

 

 Vad (innehåll):

Då barnen visade ett stort intresse för fart på olika sätt exempelvis genom att köra olika föremål nedför rutschbanan så har vi valt att närmare undersöka begreppen fart och friktion. Barnen har fått utifrån sin förförståelse samtalat och reflekterat kring vilket djur som springer fortast. Vi har utforskat om föremål som bilar och klossar åker olika fort på olika underlag (friktion). Vidare i vårt utforskande fann vi även begreppen start och stopp. Barnen har använt sig av olika estetiska uttrycksformer som dans, musik och bildskapande i sitt undersökande. Genom att fördjupa oss i temat fart och friktion samt begreppen start och stopp så kan vi se ett lärande hos barnen, barnen använder sig av de nya begreppen i deras lek, deras förståelse för stopp har fördjupats det kan vi se då det även används i leken, vi säger stopp när vi inte vill. Intresse för siffror har väckts hos barnen och lusten att dansa och känna rytm finns hos barnen.

 

Varför (syfte):

För att göra projektet meningsfullt för alla barn så har vi delat in barnen i mindre projektgrupper. Detta ger barnen talutrymme och möjlighet att påverka sitt egna lärande. Genom att reflektera tillsammans med barnen både innan och efter varje projekt så får vi fatt i deras förförståelse om begreppen samt deras nyfunna kunskaper och vad de är nyfikna att undersöka vidare. Vi introducerar nya ord och begrepp för barnen som vi samtalar kring för att ge barnen en djupare förståelse och ett större ordförråd.

 

Hur (metod):

Vi ser att barnen har ett stort intresse för att undersöka de olika begreppen vidare, detta gör vi genom att använda oss av konkret material och digitala verktyg exempelvis använda oss av projektorn i undervisningen samt förtydliga med konkret material i sagoberättandet för att skapa språkförståelse hos barnen, fylla på deras ordbank. För att undersöka vår egen hastighet så skapar vi utrymme för rörelse både i vår inne- och utemiljö. Barnens intresse för musik och rytmik kommer vi att tillgodose med hjälp av olika musiksamlingar, där vi sjunger och spelar olika instrument, undersöka takt och rytm (start och stopp).

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback