Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Gärsnäs/Näckrosen Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Gärsnäs förskola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål

 
Leka med ord genom rim, sång och sagor, använda språkljud och utveckla deras bokstavsintresse. Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form ,drama, rörelse, sång, musik  och dans (Lpfö18)

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande:

Varje dag ska innehålla högläsning, sagoberättandet tillsammans med barnen. Vi kommer att ha ordpromenader, träna språkljud. 

Vad vill vi att barnen ska uppnå:

Barnen ska använda språket på olika sätt, genom sång, rim och ramsor. Barnen ska i samtal med varandra och oss pedagoger reflektera över sitt eget lärande.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter