Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande texter, åk 5

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur du skriver spännande berättelser. Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare, så att du bara måste få veta hur det slutar. Spännande berättelser kan vara äventyrsberättelser, spökhistorier, mysterier och deckargåtor.

Ämnesspecifik förmåga 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Kunskapskrav (för år 6)

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Bedömning

Den berättande texten bedöms utifrån kunskapskraven ovan. Till texten ska eleven välja en passande bild och motivera på vilket sätt bilden passar med texten. 

 

Undervisning

Steg 1

Här får du lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda, med inledning och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.

 

Steg 2

Här får du lära dig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

 

Steg 3

Här planerar du och skriver din egen spännande berättelse


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter