Skolbanken Logo
Skolbanken

Jämförande matematik

Parkens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi jämför olika mått som högt/lågt, kort/långt, stor/liten.

Barnen visar tydligt ett stort intresse för matematik och dess olika delar. Tillsammans övar vi på räkneramsan, vi undersöker antal, jämför för att hitta likheter och skillnader.

Den undervisning denna planering ligger till grund för syftar till att utforska olika mått som kort/lång, högt/lågt och liten och stor. 

Syfte och mål

Målet är att skapa en lust hos barnen att mäta och jämföra. Att veta att det går att jämföra all världens saker utifrån olika kriterier är en viktig vetskap och förmåga att ha med sig vidare ut i livet. Vi lägger grunden för ett kritiskt granskande hos barnen som även det är viktigt att ha med sig vidare ut i livet. Och för att kunna fördjupa sig inom matematikens oändliga förgreningar behöver man börjar grundläggande.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vi har nått målen när

När barnen själva jämför eller mäter med de olika måtten vet jag att målet är nått.

 

Genomförande  

Vi funderar tillsammans kring om man kan bygga med klossar så att det blir högre än vad barnet självt är? Om barnen byggt med duplo kan vi ställa byggnationen jämsides med dem för att undersöka om den är högre eller lägre än barnen.

Vi börjar med att skapa en grundläggande förståelse för vad begreppen ”högre än” och ”lägre än” innebär. Vi använder oss själva som utgångspunkt för att tydligt konkretisera när något är högre än en själv eller lägre än en själv. Detta tror jag gör det enklare och tydligare för barnen att själva skapa en förståelse för vad begreppen innebär, men också att det startar en metakognitiv process inom barnen.

När vi har etablerat en förståelse för begreppen utforskar vi vidare och bredare. Kan vi hitta något i skogen som går att jämföra med min egen storlek? Finns det något på gården?


Läroplanskopplingar

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter