Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

Sagor och fabler

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 februari 2020

I detta arbetsområde ska vi läsa och skriva sagor och fabler. Tid v. 5-11.

Syfte och upplägg: 

I det här arbetsområdet arbetar vi med sagor och fabler. Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna din analytiska förmåga och få en ökad förståelse för sagans betydelse. Genom att arbeta med den sedan innan bekanta sagoformen får du möjlighet att diskutera och analysera sagor och dess uppbyggnad.

Under arbetets gång kommer du att arbeta såväl individuellt som i grupp. Genom att läsa olika sorters sagor och hitta budskap i en fabel lär du dig mer om sagoformen (uppbyggnad, sensmoral osv.) Som slutuppgift kommer du att få använda dina kunskaper kring sagogenren till att skriva en saga. Sagan ska du sedan läsa för yngre elever.

Du ska kunna:

  •        Läsa och lyssna på olika sorters sagor.
  •      Sammanfatta sagors innehåll.
  •        Föra resonemang om den lästa texten, skriftligt och muntligt, och kunna tolka och analysera innehållet. 
  •        Delta i samtal kring den lästa texten.
  •     *  Variera ditt skriftspråk samt följa de skriftliga normerna.
  •      Skriva en egen saga och följa folksagans recept.
  •      Analysera fabler och hitta sensmoralen.
  •      Berätta din saga för klassen.

 

Så här ska du visa dina kunskaper:

·         * Du läser olika typer av sagor, t ex folksaga, konstsaga, fabel m.m. och gör sammanfattningar och analyser. Genom detta visar du att du förstår texters innehåll och budskap.

·         * Du samtalar och diskuterar kring sagans uppkomst, uppbyggnad och innehåll.

·         * Du skriver en saga med folksagans typiska innehåll med språklig variation, anpassning till texttyp och mottagare med fungerande stavning och skrivregler.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sv 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback