Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Planering i spanska åk 7, vecka 10-23

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Pedagogisk planering för årskurs 7 (vårterminen) Under vårterminens andra del kommer vi att fokusera på inlärning av nya ord/fraser samt de kommunikativa förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Grundläggande grammatik ingår och du kommer att få träna på uttal. Vi kommer även att lära oss lite om länderna där språket talas.

 

Mål för arbetsområdet:

 

·         V. 10–11: Du ska kunna klockan, veckodagarna samt kunna berätta om endag.

 

·         V. 12–13: Du ska kunna tala om din fritid samt böja verb som slutar på -er samt verbet ir (att gå och åka).

 

·         V. 18–19: Du kommer att lära dig använda fler fritidsord, frekvensord samt kunna böja verb som slutar på -ar och -er.

 

·         V. 20–21: Du kommer att lära dig samtala om vad du har och måste göra samt böja verbet tener i presens (att ha).

 

 

Arbetssätt:

 

·         Vi kommer att läsa texter och bearbeta dessa

 

·         Vi kommer lära oss nya ord/fraser och få förståelse för dessa

 

·         Vi kommer att skriva korta texter

 

·         Vi kommer att jobba med uttal, intonation, enkla grammatiska strukturer och stavning

 

·         Vi kommer att ha enkla muntliga övningar

 

·         Vi kommer att lyssna på musik och se på film/TV samt diskutera dess innehåll

 

·         Vi kommer bekanta oss med länder där språket talas (realia)

 

Läxor och examinationer:

Läxor kommer att ges varje vecka från torsdag till torsdag (om inte ordinarie schema säger något annat). Inför varje examination går igenom kunskapskraven.

 

Tidsplan:

V. 10

Kap 9, A qué hora comes? Du kommer att få lära dig klockan, veckodagarna och att berätta om en dag.

V. 11

Kap 9, A qué hora comes? Se ovan.

V. 12

Kap 10, El abuelo está de visita. Du kommer att få lära dig att tala om din fritid, att använda ER-verb och singularformerna av verbet IR.

V. 13

Kap 10, El abuelo está de visita. Se ovan.

V. 14

Visning av era filmer.

V. 15

Påsklov

V. 16

Reserv.

V. 17

Prov

V. 18

Kap 11, ¿Tocas algún instrumento? Du kommer att lära dig använda fler fritidsord, frekvensord samt kunna böja verb som slutar på -ar och -er.

V. 19

Kap 11, ¿Tocas algún instrumento? Se ovan.

V. 20

Kap 12, Yo tengo. Du kommer att lära dig samtala om vad du har och måste göra samt böja verbet tener i presens (att ha).

V. 21

Kap 12, Yo tengo.

V. 22

Reserv

V. 23

Utvärdering och avslutning.

 

 

 

Lycka till med studierna i spanska!

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter