Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

skriv en dikt

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Att läsa och skriva poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med egna ord. När du skriver dikter kan du använda dig av språk och form på ditt eget sätt. Du får uttrycka dig med din egen ”stil.

Mål:

·         Läsa och analysera olika dikter

·         Känna till berömda författare från hemlandet folklig diktform

·         Högläsning av dikter

·         Analysera dikternas form, struktur och innehåll

·         Skriva olika dikter

·         Ge kamratrespons och bearbeta texter efter responsen

 

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
ML Att läsa (åk 7-9)
ML Att skriva (åk7-9)
Uppgifter
Skriv en dikt på ditt språk och en på svenska