Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoschema för våren 2020

Vallpojken, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Avdelning vitsippans grovplanering för våren 2020. Vi utgår från barnens val

        Veckoschema Vt 2020  
             
ute/inne lämning   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
sammanslagning 7-8   Samling med frukt kl.9.00 varje dag        
             
FÖRMIDDAG   Utelek på vår gård. skogen/promenad Miniröris ute eller Skapande  Utelek tillsammans 
09,00-10,20     i mindre grupper inne. Innelek med Tussilago
          Utelek vi delar oss i  planering 
          grupper vitsippan uddaveckor
            tussilago jämna veckor
             
1-2 barn och pedagog        
är matvärdar en hel            
vecka.   Sångsamling varje dag innan lunch med trumma och sångpåse.      
KL.11   L U N C H
             
Sovvila            
ca 11.40-13.30            
Läsvila             
Mellanmål kl.14.00        
EFTERMIDDAG            
    Hjärtrud symboliserar vårt värdegrunds arbete    
Ute-Ugo,    Lek-Levi, Krea-Tiva, Alfa-Beta, Räkne-Reza finns med i vår dagliga verksamhet.  
    Tillsammans med deras kusiner Babblarna.    
             
    Vårt Tema är Årstidsväxlingar       
    och barnens egna upptäckter av naturen.    
             
    Utelek eller innelek är beroende på årstid och väder. Sammanslagning med storsidan varje dag från kl.16.

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter