Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text - till bild

Smedby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Eleverna skriver en berättande text där innehållet i texten ska kopplas till en bild.

Skrivuppgift - berättande text till bild.

 

1. Eleverna skriver en egen berättande text och utgår ifrån en bild som de får av läraren.

 

Instruktioner - skrivuppgift

* Fundera - Vad händer på bilden? Vem är  personen? Vad har hänt innan? Vad kan hända efteråt?

  Skriv-  din berättelse till bilden.

* Sätt valfri rubrik på texten.

* Tänk på:

  • Det ska gå att förstå hur bilden och texten hör ihop. 
  • Du ska skriva en berättelse med tydlig handling.
  • Berättelsen ska ha en  genomtänkt inledning och avslutning.  
  • Du ska använda dig av skiljetecken på rätt sätt. 
  • Läs igenom din text innan du lämnar in den.

 

2. Eleverna får en bedömningsmatris som de sedan använder för att bedöma sin egen text. Eleverna ges möjlighet att

utveckla sin egen text utifrån bedömningsmatrisen.

 

3. Eleverna får läsa en kamrats text och ge respons/bedöma den utifrån samma matris.

4. Eleverna ges möjlighet att återigen redigera sin egna text utifrån kamraternas respons.

5. Eleverna lämnar in sin färdiga text och läraren bedömer texten utifrån bedömningsmatrisen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Berättande text - till bild
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter