Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Tema samhället åk 1

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Ett tema om vårt samhälle. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner t.ex. räddningstjänst, polis och sjukvård samt om olika yrken. Du kommer att få fundera kring hur vatten, sopsortering och elektricitet påverkar vårt samhälle och göra enkla experiment.

Innehåll

Under arbetets gång kommer vi arbeta med diverse olika saker som finns i ett samhälle. Vi kommer prata om olika yrken, samhällsfunktioner och hållbar utveckling. Vi kommer tillsammans bygga upp ett samhälle i klassrummet. Vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera? Det kommer vi tillsammans ta reda på.

Mål

 • Veta vad ett yrke är.
 • Kunna ge exempel på några olika yrken.
 • Kunna berätta om några viktiga samhällsfunktioner som brandkår, polis och sjukvård.
 • Kunna utföra enkla experiment och dokumentera arbetet.
 • Kunna sortera sopor utifrån material.
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp och hur man gör för att rengöra vatten.
 • Förstå innebörden av vad pengar innebär.

Arbetssätt

 • Vi kommer att bygga en stad och fundera kring vad som behövs i en stad.
 • Vi kommer att samtala om yrken och samhällsfunktioner i vår närhet.
 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Vi kommer att rita bilder och skriva korta texter.
 • Vi kommer att få besök av någon/några personer som berättar om sitt yrke eller besöka en arbetsplats.
 • Eleverna kommer att få till uppgift att ta reda på vad någon/några vuxna i deras omgivning arbetar med.
 • Vi kommer att utföra enkla experiment (få en lampa att lysa, filtrera vatten, undersöka vad som flyter/sjunker, sopsortera).

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Samhället, närområdet, yrken och pengar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter