Skolbanken Logo
Skolbanken

Tronen - Måltider

224581 Förskolan Hovet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Äta och socialisera i den lilla gruppen vid måltiden. Våga smaka på maten och bli självständig – välja mat på tallriken, äta själv, duka av, prova nya smaker, samtala med de andra vid bordet. Få förståelse för betydelsen av mat och vad den gör med kroppen.

 

Måltider (Frukost, lunch och mellanmål)

 

       Innehåll (Vad?) 

 

Äta och socialisera i den lilla gruppen vid måltiden. Våga smaka på maten och bli självständig – välja mat på tallriken, äta själv, duka av, prova nya smaker, samtala med de andra vid bordet. Få förståelse för betydelsen av mat och vad den gör med kroppen.

 

        Syfte (Varför?) 

 

Skapa en lugn och harmonisk lunch med trevlig samvaro och goda samtal. Barnen ges möjlighet att välja av måltidsutbudet för att få ny energi. Genom presentation av maten samt positiv inställning för maten hos pedagoger försöker vi öka barnens nyfikenhet och vilja till att prova nya smaker samt att äta god och näringsrik kost. Barnen uppmuntras att ta maten själva och använda bestick.

 

Barnen får talutrymme och uppmuntras till intressanta och lärande samtal kring borden där de tränar på att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Här ges rika tillfällen att på ett naturligt sätt tala om matematik, naturvetenskap, teknik och träna på socialt samspel och självständighet. Varje barn ska känna sig delaktig i samvaron och att dennes tankar och åsikter respekteras.

 

       Metod (Hur?) 

 

På Tronen börjar måltiden med att uppmuntra barnens matintresse med att de i turordning varje månad följer med till köket och hämtar maten. Där träffar vi kocken och får reda på vilken man som serveras. Sedan hjälper de barnen som hämtat matvagnen till att duka fram på borden och presenterar maten för de andra. Vid matbordet uppmuntras barnen att ta maten själva och äta med bestick. Pedagogiskt innehåll som matematik - antal, storlek, mängd, kategorisering (spannmål, grönsaker, protein), socialt samspel - att ha en trevlig samvaro och prata om olika händelser uppmuntras. Tronen har bestämda sittplatser för att minska risken för konflikter och ökar tryggheten när vi sätter oss till bords. Vi namnger maten och lägger vikt vid att uppmuntra barnen att smaka på allt. Vi samtalar runt det egna bordet och låter barnen vara med och styra samtalsämnena.

 

Mellanmålet äts antingen ute eller inne beroende på hur förmiddagen sett ut, de grupper som varit inne då är först ut och äter mellanmålet på torget eller ute. De som vaknar upp senare på vilan äter mellanmål på Tronen. Eftemellanmålet erbjuds aktivitet och lek på hemvisten, torget eller ute på gården.

 

       VEM? 

 

Samtliga barn på Tronen

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter