Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 5

Hållbara konstruktioner - broar

Brännkärrsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Under tekniken kommer vi lära oss mer om hållbara konstruktioner. Vi läser på om olika material och olika brotyper. Avslutningsvis ska vi i grupp konstruera och bygga broar.

När du är klar skall du kunna:

 

 • känna igen och beskriva olika typer av broar. 
 • förklara olika typer av broars för- och nackdelar.
 • använda några ämnesbegrepp uttryck när du beskriver broar.
 • Skapa en ritning och utifrån ritningen bygga en modell. 

Undervisning:

Du kommer att få:

 • bygga en hållbar bro i ett grupparbete,
 • få information om olika typer av broar i en powerpointpresentation
 • träna din förmåga att utveckla dina ideer och tänka om när du stöter på hinder i din första tanke om hur du ska bygga din bro

 

 

Det här kommer jag att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • beskriva och ge exempel på olika typer av broar.
 • använda dina idéer för att lösa problem.
 • dokumentera ditt arbete.
 • förklara fördelar och nackdelar med olika brotyper.

Du kommer att få redovisa, genom att  i gruppen, muntligt presentera er bro. 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Brobygge