Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Människokroppen

Stråtjära skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Vad är det som dunkar innanför bröstkorgen? Vart tar maten vägen som du stoppar i munnen? Hur kan du uppfatta dofter, smaker, ljud, ljus och känsel? Dessa frågor och många fler ska vi ge oss på i detta tema - människokroppen.

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

För att må bra måste du veta hur din kropp fungerar. Betydelsen av mat, sömn, hygien och motion är jätteviktigt. Vi ska lära oss om kroppens sinnen, de som gör att vi uppfattar och känner olika saker så som dofter, smaker, ljud och ljus. Vi ska lära oss om kroppens delar så att du kan förklara hur det hänger ihop och hur du kan påverka din hälsa.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer bl a att

  • rita en bild av hur du tror människokroppen ser ut inuti och sedan en gång till vid temats slut.
  • lära dig många nya begrepp för kroppsdelar och organ i kroppen genom att lyssna, läsa och skriva.
  • arbeta tillsammans med en kompis/ tillsammans med flera med något område i kroppen t ex hjärnan. Läsa faktatexter, se film och skriva.
  • göra experiment som prövar våra sinnen.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna berätta om några av kroppens delar och sinnen. Du ska veta några saker som kan påverka människans hälsa.

Hur du får visa vad du kan:

  • Du får svara på frågor om kroppen muntligt eller i bildform.
  • Visa genom att peka på din egen kropp exempelvis var du kan känna pulsen, var sitter lårmusklerna.
  • Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta och framföra dina åsikter i helklass och i grupp.
  • Du får göra en bild över människokroppen och försöka placera in vart exempelvis hjärtat, levern, njurarna sitter.

Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter