Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Med rösten som instrument.

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Att sjunga tillsammans har alltid varit en del av vår kultur. Sång är ett sätt för oss att skapa harmoni och få en fördjupad musikalisk förståelse för såväl harmonier, samspel som kulturell tradition. Att jobba med rösten som ett uttrycksätt.

Vi kommer under åren att ha stort fokus på sång där vi kommer att sjunga till ackompanjemang från mig, förinspelad eller ackompanjemang från er själva. Vi kommer även att sjunga a cappella (utan musik).

Ni kommer att utforska flera olika genrer och sånger.

Sångerna kommer vara för er redan kända låtar men även nya som då lärs ut på gehör (lyssna och härma) eller med not/text papper.

Vi kommer prata om hur rösten fungerar och hur man gör för att ta hand om den, i och med detta kommer ni att få lära er några uppsjungningsövningar.

Vi kommer också prata om anatomin bakom rösten.

Bedömning

  • Du deltar i sången.
  • Sjunger med passande karaktär.
  • Vet varför det är bra att värma upp rösten innan man sjunger

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen
Musik 4-6 - Gemensam sång
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter