Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Debattartikel om EU 04A

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Tillsammans med samhällskunskapsämnet ska du skriva en debattartikel om EU. I texten kommer du att källhänvisa och referera till andra texter. Du ska också skriva en text där du kritiskt granskar dina källor. Detta jobbar vi med vecka 9-11. Under uppgifter finns planering bifogad.

   

   

   

  

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Debattartikel om EU
Uppgifter
Debattartikel om EU, planering