Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Ledningsförmåga

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi kommer att arbeta med ledningsförmåga. Vi kommer att undersöka olika materials ledningsförmåga, prata och diskutera om vad elektricitet är samt vilka material som leder värme.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Om olika material
 • Vilka material som leder värme
 • Vilka material som leder elektricitet

Varför?  Genom detta arbete får eleverna genom enkla naturvetenskapliga undersökningar möjlighet att öka sin medvetenhet om att material har olika egenskaper (lgr 11).  

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar
 • Titta på film
 • Diskussioner
 • Skrivuppgifter
 • Undersökningar

Vad som kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om material och vilka material som leder värme och elektricitet.
 • Din förmåga att vara aktiv under lektionerna: diskussioner och arbete enskilt samt i grupp

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv under lektionerna
 • I dina skrivuppgifter

Läroplanskopplingar

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter