Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Geografi, Kemi

·

Årskurs:

6 - 9

Klimatförändringar och framtiden

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Vi människor har gjort oss beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas för vårt energibehov. Sedan industrialismens början har vårt användande av fossila bränslen stadigt ökat. Kol var helt avgörande för den industriella utvecklingen och under det senaste århundradet har vårt användande av olja ökat dramatiskt. Vår fossilanvändning har lett till att jordens klimat förändras och att vi nu hotas av allvarliga klimatförändringar.

Jordens klimat har alltid förändrats, men mänsklig påverkan har lett till att klimatförändringarna har accelererat under de senaste 30-50 åren. 
Transporter, köttproduktion, skogsavverkning och överkonsumtion bidrar till att vi idag befinner oss i en mycket allvarlig situation. Utsläppen som orsakas av vårt användande av fossil energi, som kol, olja och gas, har gjort att jorden värms upp allt snabbare.

Allt detta vet vi redan. Vad behöver göras för att världen ska bli en bättre plats i vår framtid?

I det här arbetsområdet kommer vi  bl a att besöka utställningen Human - Nature på Världskulturmuseet samt ytterligare  fokusera på lösningar av människoskapade miljöproblem. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Energi och klimatförändringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter