Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

043221 Förskolan Älgen, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

En planering hur vi tänker kring Granens rörelse aktiviteter under VT-20 för att utveckla motoriska förmågor.

BAKGRUND Varför?

Vi kommer att gå från förskolansgård för att upptäcka nya miljöer och ha rörelse på nya platser tex lekparker i närområdet, ängen, små promenader kring förskolan och i skogen. Vi kommer även erbjuda rörelse på gården tex: form av olika lekar och rörelse till musik olika bollsporter. Det kan även hända att vi har rörelse inne då vi tex; gör hinderbana, dansar, mini röris eller rör oss till Bamse m.m. Mini röris har vi för att få upp vår puls. 

MÅL Vad?

Vi kommer att ha mycket utevistelse med rörelse både i våra små grupper och tillsammans med alla barn. 

METOD Hur?

Vi  kommer att jobba med: 

  • Kroppsuppfattning
  • Motorik
  • Gruppkänsla
  • Koordination
  • Balans
  • Turtagning
  • Samarbeta
  • Vikten av att röra på sig
  • HA ROLIGT TILLSAMMANS

DOKUMENTATION

Vi kommer att ta kort på barnen med hjälp av läroplattan, sen hoppas vi på att barnen själva kan återberätta vad vi gjort när vi är ute..

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Under tiden som vi har vår rörelse kommer vi att utvärdera tillsammans med barnen för att ta reda på vad barnen har tyckt så vi kan gå vidare med det barnen är intresserade utav.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter