Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Experimentveckor med luft och vatten

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 mars 2020

Experimentera mera! Vi ska lära oss mera om luft och hur luft beter sig, mer om vatten och vattnets olika former. Vi har några spännande experimentveckor framför oss!

Arbetsområdet

Under ett antal veckor framöver ska du få lära dig mer om experiment och hur vi utför olika experiment. Vi kommer att ställa hypoteser, göra experiment, förstå vad det är som händer och varför. Vi kommer att utföra experiment och skriva enkla labbrapporter och rita tillhörande bilder. 

 

Mål:

Du ska kunna: 

berätta enkelt om luft och dess egenskaper och hur luft beter sig 

berätta om vatten och vattnets olika former som gas - flytande - fast form

utföra ett enkelt experiment

redogöra för utförandet på ett enkelt sätt med hjälp av text och bild 

Ämnesspecifika ord och begrepp: atomer, molekyler, luft, vattnets former, experiment, frågeställning, hypotes, genomförande/metod, resultat

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

titta på filmer om experiment

utföra och samtala om experiment 

dokumentera experiment i text och bild

 

Bedömning

Hur kan du visa vad du har lärt dig:

genom att enkelt kunna berätta om luft

genom att enkelt kunna berätta om vattnets olika faser, gas - flytande - fast

genom att kunna använda och förstå några ämnesspecifika begrepp 

genom att tillsammans med en kamrat utföra ett enkelt experiment

genom att tillsammans med en kamrat skriva en enkel labbrapport med text och bild


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter