Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Kärnfysik Vt.20

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Radioaktivitet handlar om när instabila Atomkärnor faller sönder av sig själva, och sänder ut joniserad strålning. Joniserad strålning – Samlingsbegrepp på strålning (alfa, beta och gammastrålning) som har hög energi, vilken påverkar sin omgivning. Kärnfysiken räknas idag som en vetenskaplig revolution, när den upptäcktes för drygt 100 år sedan. Vad kan vi mer lära om detta fysikområde, som vi kan ta med in i framtiden?

Konkretisering av Kunskapskraven (det här ska du kunna):

 • Vad är Elektromagnetisk strålning.
 • Veta  vad en isotop är.
 • Veta Vad är som menas med  joniserad Strålning.
 • Kunna berätta om skillnaderna mellan alfa, beta och gammastrålning.
 • Vad menas med Sönderfall och sönderfallsformler.
 • Veta hur strålning påverka den mänskliga kroppen.
 • Kunna förklara vad som menas med Halveringstid.
 • Känna till kol 14-metoden, och vad den används till.
 • Veta hur ett Kärnkraftverk fungerar.
 • Känna till skillnaden mellan Fission och Fusion.
 • Känna till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (1986).
 • Känna till upptäckare inom radioaktiviteten: ex. Marie Curie, Henri Bequerel, Wilhelm Röntgen, Albert Einstein.
 • Kunna argumentera för eller emot Kärnkraft som Energikälla.

 

 

Begrepp:

 • Kärnfysik
 • Atommassa
 • Masstal
 • Isotop
 • Instabil atomkärna
 • Våglängd
 • Elektromagnetisk strålning
 • Elektronhopp
 • Radioaktiv
 • Joniserad Strålning
 • Alfapartikel
 • Betapartikel
 • Gammastrålning
 • Sönderfall
 • Halveringstid
 • Dosimeter
 • Bakgrundsstrålning
 • Stråldos

 

 

Arbetsmaterial:

 

Tips på filmer från Studi.se:

https://app.studi.se/l/det-elektromagnetiska-spektrumet

https://app.studi.se/l/atomnummer-masstal-och-isotoper 

https://app.studi.se/l/kaernfysik-och-radioaktivitet

https://app.studi.se/l/joniserande-straalning

https://app.studi.se/l/radioaktivitet-paa-gott-och-ont

 

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Praktiska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Argumenterande text om olika energikällor.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Matriser i planeringen
Fysikmatris
Uppgifter
Radioaktivitet Historia
Instuderingsfrågor 10.3b
Instuderingsfrågor
Halveringstid + Kol14-metoden
Halveringstid + Kol14-metoden
Halveringstid + Kol14-metoden
Instuderingsfrågor 10:3b
Instuderingsfrågor 10:3b
Arb.blad Radioaktivt Sönderfall
Arb.blad Radioaktivt sönderfall
Arb.blad Radioaktivt Sönderfall
Radioaktivitet Historia
Radioaktivitet Historia
PowerPoint Strålning
Hur långt når Strålning?
Instuderingsfrågor 10.3
Hur långt når Strålning?
Instuderingsfrågor 10:3
Radioaktiv Strålning
Radioaktiv Strålning
Begreppsordlista
Begreppsordlista
Begreppsordlista