Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Abrahamitiska religionerna

Eriksdalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi kommer att bli experter på de Abrahamitiska religionerna genom att fördjupa oss i de olika (Judendom, Islam, Kristendom) och göra jämförelser mellan: - Ledare & samlingslokal - Centrala tankegångar - Högtider - Ritualer och levnadsregler - Övrigt

 Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Puls religion". 

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar, svara på frågor till läromedlet och se på  filmer.

Dessutom tränar du på att ta ut viktiga begrepp från såväl texter som filmer.

Vi arbetar med jämförelser i par och i helklass. 

 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att göras under arbetets gång.

Du ska visa att du förstår sambandet mellan olika religioner.

Din förmåga att redovisa dina kunskaper genom diskussioner och skriftliga provet.

Din förmåga att arbeta i självständigt och i grupp. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner samt med ett avslutande prov. 

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. 

Din del av den den muntliga redovisningen.

Dina svar på det avslutande provet som fokuserar på likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Abrahamitiska religioner