Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Bakning, fritids, åk 1, VT20, Sofia skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi bakar på fritids.

En grupp elever bakar med stöd av en pedagog. De får jobba gemensamt, följa recept och fördela arbetsuppgifter mellan sig. Vi använder iPad för att hitta ett lämpligt recept. Samtliga elever i årskursen får ta del av resultatet till mellanmål.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter