Skolbanken Logo
Skolbanken

Skriva brev

Östra grundsärskolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi ska lära oss hur man ska skriva ett brev till någon. Vad man bör ha med i ett brev och hur ett brev kan skilja sig om man skriver till en kompis eller någon man ej känner. t ex till en myndighet.

Centrala innehållet:

  • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

  • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.

  • Digitala verktyg för kommunikation.
  • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

 

Kunskapskraven:

  • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.

 

 Bedömning sker fortlöpande under lektionerna och efter att brevet blivit klart.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter