Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Skrivprojekt Monstret

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi kommer under vårterminen arbeta med ett skrivprojekt utifrån Josef Sahlins romanprojekt Monstret. Genom Monstret vill vi locka fram din skriv- och berättarlust. Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Vi tränar på skiva olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en roman med röd tråd.

 Monstret 

Monstret är ett skrivprojekt där en roman på nio kapitel växer fram allt eftersom. Förutsättningarna är givna men ändå kommer ingen bok bli den andra lik.

Du kommer under höstterminen att få skapa din egen roman som ska handla om ett litet djur som muterar och härjar nere i skolans källare.  

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- beskriva ett händelseförlopp ex. skriva en spännande inledning,
- göra person- och miljöbeskrivningar,
- höja stämningen i din text genom att beskriva känslor,
- skriva olika typer av egna texter, t.ex. nyhetsartikel, dikt, recept och faktatext,
- bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare,
- ge respons till någon annans text,

I din text ska du visa att du kan använda dig av de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken. Du ska också kunna använda ett språkriktigt skrivsätt (inte talspråk).

 Bedömning 

Under arbetets gång kommer du bli bedömd på:
- att ge och ta respons på texterna 
- din pågående skrivprocess

 


Läroplanskopplingar

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter