Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Prio Matematik Algebra7B vt2020

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Algebra

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande avsnitt:

 • algebraiska uttryck
 • förenkla uttryck
 • formler
 • mönster
 • introduktion till ekvationer
 • ekvationslösning
 • problemlösning med ekvationer

Aktuella begrepp:

 • algebra
 • numeriska uttryck
 • algebraiska uttryck
 • variabel
 • förenkla uttryck
 • formel
 • mönster
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • vänster led
 • höger led
 • ekvationslösning
 • prövning

Planering

 

 

 

Vecka

Dag

Avsnitt

Sidor i boken

9

Måndag

Algebraiska uttryck

Sid. 170-172

 

 

Tisdag

-”-

-”-

 

Onsdag

Förenkla uttryck

Sid.173-175

 

Fredag

-”-

-”-

10

Måndag

Formler

Sid. 176-178

 

Tisdag

-”-

-”-

 

Onsdag

Mönster

Sid. 180-182

 

Fredag

STUDIEDAG

 

11

Måndag

Forts. Mönster

-”-

 

Tisdag

Introduktion till ekvationer

Sid. 183-185

 

Onsdag

UTVECKLINGSSAMTALSDAG

 

 

Fredag

Introduktion till ekvationer

-”-

12

Måndag

Ekvationslösning

Sid. 186-189

 

Tisdag

-”-

-”-

 

Onsdag

-”-

-”-

 

Fredag

Problemlösning med ekvationer

Sid. 190-193

13

Måndag

-”-

-”-

 

Tisdag

-”-

-”-

 

Onsdag

Studiebesök Lindholmen Gbg

 

 

Fredag

Begreppstest och Kapiteltest

Sid. 196-197

14

Måndag

Egen repetition och fördjupning

Bl.a. basläger, Hög höjd, blandade uppgifter, övningsblad

 

Tisdag

-”-

-”-

 

Onsdag

-”-

-”-

 

Fredag

PROV

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - Tal- Åk 7
Uppgifter
Matematik måndag 23 mars
Problemlösning med ekvationer