Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

V9- Chapitre5- C'est la vie page 42-49

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Får du drömma om ett annat liv Får du lära dig mer om direkt och indirekt objekt Får du lära dig att bilda passé composé med être Bric à brac : Deux francais célèbres : Napoléon Bonaparte och Charles De gaulle Le destin de Marie D: Les preuves

V9

 

Måndag

09-10

Lektion1

1-Le destin de Marie page 48 (10min)

 

2.Övningar (40 min)

Direkt och indirekt objekt

Direkt objekt Me te le,l’ la nous vous les les)/ indirekt objekt (me te lui lui nous vous leur leur)

Page 76,n:9

Page 77,n:10,11

Page 78,n:13

3-  Tempus/ passé composé med être( rörelse verb) (10min)

Page 80,n:14

 

Tisdag

12:10-13:10

Lektion 2

1- Texten. ”Les preuves” page 49

 

2.Påminna elever om rörelse verb som böjer sig med ”être” ( Entrer,aller,arriver, partir, entrer sortir, rester retourner monter, descendre mourir, nâitre)

 

3. Övingar

Page 81,n:15,16

Page 82,n:17

Page 84, n:23-a, b

 

 

Fredag

10:10-11:10

Lektion3

Grupp arbete

”La musique francophone”


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter