Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUD91

Tema: Fritid och resor

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Detta tema utgår från kapitel 3 i boken "Svenska dag för dag" för kurs D. Planeringen är för två veckor. Grammatiken som du jobbar med under temats gång är transitiva verb och partikelverb. Du kommer också att jobba med beskrivande texter.

Vecka 1:

- Läs "Den viktiga fritiden" s. 50. Jobba med ord och frågor s. 51 & 52.

- Transitiva och intransitiva verb + övningar i boken s. 59 - 64

- Hörövningar s. 66 - 68

- Skriva: Beskrivande texter (ex. resa)

 

Vecka 2:

- Läs "Vad gör du när du är ledig?" s. 54 & 55. Jobba med ord och frågor s. 56 & 57.

- Partikelverb 

- Nyheter

- Tala s. 69

- Skriva: Beskrivande texter (svara på brevet på s. 65)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter