Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Trummor

Herrestadsskolan F-3, Uddevalla · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi provar på att spela trumset.

Nu har vi under några veckor övat koordination, och nu har det blivit dags att prova på att spela på trummorna. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen
Trummor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter