Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi åk 6

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi kommer arbeta med kroppen under puberteten, våra könsorgan och hur ett liv blir till.

 

Begrepp

befruktning – för människan; när spermie och äggcell förenas

bitestiklar – här lagras och mognar spermierna

förhuden – huden som skyddar ollonet

könsceller – bildas i äggstockarna och testiklarna

könsorganen – organen som tillverkar könsceller och som bl a används vid befruktning

livmoder – organet där fostret utvecklas

livmodertappen – nedre delen av livmodern

mens – blödning som uppstår om ägget inte blir befruktat

ollonet – yttersta delen av penis

penis – mannens yttre könsorgan

prostata – körtel vid urinblåsan

puberteten – när flickor och pojkar blir könsmogna

pung – hudveck under penisen där testiklarna och bitestiklarna finns

slidan – en kanal klätt med slemhinna, som går från livmodern till slidöppningen

spermier – en cell som finns i sperman

sädesblåsor – blåsa som ligger nära prostata och som mynnar i sädesledaren

sädesledare – rören som går från testiklarna till urinröret

sädesvätska (sperma) – spermier samt vätska från prostata och sädesblåsorna

testiklar – här produceras spermierna

utlösning (sädesuttömning) – när sperma töms ut ur penis

yttre och inre blygdläppar – hudveck som bildar kvinnans yttre könsorgan

äggledarna – rörliknande organ som transporterar äggen från äggstocken till livmodern

äggstockarna – organ där äggen finns och där de mognar

ägg – kvinnlig könscell

reproduktion

befruktning

fosterutveckling

förlossning

pubertet

hormoner

sexualitet

identitet

ämställdhet

 

normer

 

Arbetssätt

Tjej- och killgrupper

Grupparbete

Par

 

Gleerups, Internet, film

 

 

Bedömning

Genom grupparbete och skriftligt förhör.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter