Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Minoritetsspråk

Hällaryds skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi kommer att arbeta med Sveriges minoritetsspråk.

Det här ska du kunna efter arbetets gång:

  • Kunna ge exempel på Sveriges nationella minoritetsspråk. Finska, myenkäli, samiska, romani chib och jiddisch. 
  • Ha enkel kunskap om Sveriges fem nationella minoritetsspråk.
  • Föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Genomgångar kring minoritetsspråk, speciellt de fem Svenska nationella minoritetsspråken. 
  • Se på filmer och avsnitt av "Jakten på språket" och lyssna på olika dialekter.
  • Arbeta i grupper för att söka information kring de olika minoritetsspråk som talas i Sverige.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Minoritetsspråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter