Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Fantasy vt20

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Parallella världar. Magi. Kamp mellan gott och ont. En hjälte med ett uppdrag. I den här arbetsområdet tar vi oss till en annan värld, där djur och människor har smält samman och kan ha oanade krafter. Vi stiger in i fantasyns magiska värld!

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig de utmärkande dragen för genren fantasy och använda dessa i en egen text. Du kommer även att få träna och utveckla din förmåga att läsa och tolka skönlitteratur.

 

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

  • skriva i fantasygenrens typiska drag.
  • bearbeta din text.
  • läsa och tolka skönlitteratur.
  • leda och delta i samtal om skönlitteratur.

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa en skönlitterär bok, du väljer själv mellan Guldkompassen och De utvalda, som vi bearbetar genom boksamtal och genom att besvara bokfrågor. Följ planeringen som läggs på Classroom, där läggs även läsläxan.

Vi kommer också att skriva egna fantasy-berättelse där du följer de genretypiska dragen och arbetar med person- och miljöbeskrivningar. Du följer även de skrivregler som vi går igenom och repeterar. 

Du följer den planering som läggs på Classroom och lämnar in uppgifter i tid enligt denna.

 

Bedömning sker fortlöpande i Classroom. Se matris för vilka förmågor vi arbetar med.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Fantasy
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter