Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6 - 9

3D-bygge huset: Färgläggning och tredimensionell formgivning

Nosabyskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Tematiskt arbete med ämnena teknik samt bild och form där eleverna ska bygga ett tredimensionellt hus.

Ni skall bygga tredimensionellt hus med valfria och tillgängliga material. Minst ett rum i huset ska vara möblerat. I bild och form bedöms den tredimensionella formgivningen samt färgläggning/övriga effekter. Se bfogad matris för detaljerad beskrivning kring bedömningen. 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Tredimensionell formgivning och färgläggning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter