Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Rörelseprogram till musik åk 7

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Ni har under de senaste veckorna lärt er om hur man gör rörelseprogram till musik. Uppgiften går ut på att välja två låtar där ni bestämmer vilka rörelser som ska ingå och sedan leda dessa som ett träningspass för övriga klassen. Arbetet kommer att bedömas utifrån två kunskapskrav. -Dels hur väl ni tar ansvar och planerar ert träningspass så att det uppfyller syftet med uppvärmning/styrka/kondition. -Dels hur väl du följer takten i musiken när ni håller ditt pass inför övriga klasskamrater. Allt material ni behöver finns på Classroom


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Matriser i planeringen
Rörelseprogram till musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter