Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Mattespanarna 4B multiplikation och division

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 4B, området "Multiplikation och division".

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Multiplikation och division

Bedömning

I arbetsområdet Multiplikation och division bedöms din förmåga att:

 • Kunna begrepp som hör ihop med multiplikation och division.
 • Multiplikationstabellerna 1-10.
 • Räkna multiplikation med 10, 100 och 1000.
 • Räkna multiplikation med omgruppering.
 • Räkna multiplikation med uppställning utan minnessiffror. 
 • Räkna kort division utan minnessiffror.
 • Kunna lösa enkla uppgifter med överslagsräkning eller uppskattning. 
 • Kunna följande begrepp: Överslagsräkning, avrundning, multiplikation, division, faktor, täljare, nämnare och kvot

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Multiplikation och division
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter