Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1

Våren

Rönnängs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vad händer i naturen under våren? Vad gör djuren? Vilka blommor ser vi? Vad firar vi?

Vi kommer lära oss om vad som kännetecknar våren. Vilka blommor kommer först? Vad händer i jordbruket på våren och hur ser livscyklarna ut för grodorna, fåglarna och fjärilarna? Varför firar vi påsk?

Vi kommer även att plantera ett solrosfrö och följa detta på nära håll. Skriva texter om blommor och prata om en konstnär som är känd för att måla solrosor.

Vi kommer titta på filmer, skapa bilder och texter, diskutera, ta promenader och uppleva "på riktigt".


Läroplanskopplingar

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter