Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema småkryp

Önnegårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi arbetar med temat: småkryp detta läsåret. Vi har nu avslutat arbetet med myror och nu går vi vidare med fjärilar.

Barnen har visat stort intresse för olika småkryp, därför har vi valt att arbeta med detta som tema.

Syfte: Vi vill möta barnens intresse och ta tillvara på deras upptäckarglädje och utforskande.
Vi vill att temat ska inspirera till lek och lärande samt att barnen ska lära sig att se olika sammanhang i naturen, kretslopp. Vi kommer att gå in på småkrypens anatomi och deras livscykel. 

Genom lek, skapande, bild, drama, skrift och litteratur vill vi att barnen ska inspireras till vidare lärande och utveckling.

Vi är mycket ute i naturen , barnen  letar efter småkryp. Och lär sig att ta hänsyn och att vara rädda om djur och natur.

Genom dokumentation och samtal vill vi att barnen ska få syn på sina och gruppens lärandeprocesser.

Vi har  tillsammans med barnen skapat ett småkrypsrum på Villekulla, där barnen får möjlighet att i leken bearbeta sitt lärande och att leva ut sina fantasier.

Barnen har tillverkat rekvisita, såsom ägg, larver, puppor, myror och myrstack mm. Detta bildar en lustfylld lekmiljö.

Temaarbetet genomsyrar verksamheten på Villekulla.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback