Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Tyska åk 6

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Övergripande planering åk 6 - tyska HT19/VT20

Syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vad? 

I årskurs 6 bekantar sig eleverna med det tyska språket och de tyskspråkiga länderna. Vi bygger upp ett grundläggande ordförråd, som till exempel: 

 • Hälsningsfraser

 • Kunna fråga hur någon mår och berätta hur man själv känner sig

 • Kunna presentera sig själv och ställa frågor för att bekanta sig med en ny person

 • Berätta om något som eleven tycker (inte) om att göra

 • Prata om olika aktiviteter i presens

 • Samtala om familj

 • Veckodagar, månader, årstider, födelsedag

 • Samtala om vädret

 • Siffrorna 1-100

 • Samtala om klockan 

 • Kläder 

 • Matord - frukt och grönsaker

 • Kunna förstå korta texter i presens

 • Kunna förstå något i talat språk  

 • Kunna böja några vanliga verb i presens

 • Känna till några grundläggande grammatiska fenomen

Hur? 

Vi arbetar huvudsakligen med läroboken Der Sprung 1 och varje elev ansvarar för att ta med sig boken och datorn till varje lektion. 

På lektionerna brukar vi börja med korta repetitioner och vardagliga samtal. Vi lyssnar på och läser olika läromedelstexter, tränar på korta dialoger och varje lektion får eleverna även ett antal olika muntliga och skriftliga övningar. Vi arbetar både i helklass, par och ibland individuellt. Vi spelar även Kahoot, skapar egna Kahoots och gör ibland andra lekar för att göra lärandet lustfyllt. 

Till boken finns en webbapp som med fördel kan användas för att lyssna igen på läromedelstexter och träna på glosor (länk till webbappen finns här: https://webbapp.liber.se/der-sprung-1/). 

Varje vecka läggs planering och nya delmål upp i Showbie (P8FC3). Dessutom har eleverna användarkonto till vår egen kurssida i Quizlet, där det läggs upp nya glosor varje vecka. I Quizlet kan eleverna själva välja mellan olika sätt att träna på glosor (digitala flashcards, kombinera rätt, skriva, stava, höra eller spela med ord och fraser. (Länk till Quizlet finns här: https://quizlet.com/join/mNZdQHzPc ). Glosor finns dock också i boken, om man föredrar det fysiska läromedlet. 

 

Så här jobbar vi med de olika färdigheterna: 

Den största delen av språkundervisningen handlar om att utveckla färdigheterna tala, läsa, skriva och lyssna. Så här arbetar eleverna med färdigheterna i åk 6  

Tala: Eleverna... 

 • uppmanas att med uttrycka sig på tyska på lektionerna både muntligt och skriftligt.

 • talar med läraren och andra elever.

 • tränar dialoger som är hämtade från läroboken.

 • talar utifrån bilder.

 • uttrycker åsikter om sådant som ligger eleverna nära.

 • tränar muntliga basfärdigheter som handlar om elevernas vardag.

 • talar i samband med lekar och övningar.

Läsa: Eleverna…

 • läser de flesta texter hämtas från läromedlet Der Sprung1 .

 • läser texter producerade av läraren och av andra elever.

Skriva: Eleverna…

 • skriver dialoger som handlar om vardagliga situationer. 

 • översätter texter och dialoger. 

 • svarar skriftligt på frågor om något de sett, hört, läst eller upplevt. 

 • skriver korta texter som handlar om vardagliga och elevnära ämnen. 

 • bearbetar texter de skrivit och fått respons på av andra elever eller läraren

Lyssna: Eleverna lyssnar... 

  • när läraren pratar på tyska, ger instruktioner och berättar. 

  • när andra elever pratar tyska. 

  • på lärobokens texter

  • på radioprogram. 

  • på filmer och tv-serier. 

  • på musik. 

  • på hörövningar 

  Viktigt att veta: 

  Varje tisdag har vi glosförhör. Syftet är att eleverna tränar på nya ord och bygger upp sitt ordförråd.  

  Glosförhör betygsätts dock inte. Däremot får eleverna veta sina poäng för att veta hur de ligger till. 

  Vad bedöms?

 • Elevernas aktivitet under lektionstid både muntligt och skriftligt

 • Muntliga övningar och hörövningar

 • Prov/kunskapskoll 

Många uppgifter är övningsuppgifter som syftar till att eleverna ska träna på olika moment. 

Dessa bedöms formativt genom att läraren hjälper eleven vidare i utvecklingen men utan att poäng, betyg eller annan summativ bedömning görs. Ibland får eleverna en lärandematris för att öka sin förståelse om hur bedömningen går till samt för att få en tydligare bild av vart eleven är på väg i relation till mål och kunskapskriterierna. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter