Skolbanken Logo
Skolbanken

BJÖRNENS Aktionsforskning vt -20

Trollbacken, Stenungsund · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Hur kan vi utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk, kommunikation och matematik?

Barnen har visat intresse för att skriva sitt namn. De pratar om hur ord eller namn stavas och avbildar ord som vi skrivit till dem. Barnen har också visat ett intresse för olika matematiska begrepp såsom statistik och ordningstal.

Vi kommer tillföra material i vår utbildning, både i den vuxenstyrda och den barnstyrda utbildningen. 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter