Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Svenska - Tala/kommunicera & lyssna vt-20

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Det här handlar om hur du ska utvecklas i din förmåga att tala, kommunicera och lyssna.

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

 • berätta och förklara så att andra förstår

 • med ord uttrycka känslor

 • lyssna på lärare och kamrater

 • återberätta något du sett/läst eller hört

 • formulera frågor

 • muntligt redovisa/presentera

 • uttrycka likheter och skillnader

 • ansvara för det egna språkbruket

 

Begrepp: återberätta, redovisa, likheter och skillnader

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ge dig många tillfällen till;

 

 • att få berätta vad du varit med om eller lärt

 • att få lyssna när andra berättar

 • att få ställa frågor

 • att få återberätta

 • att få redovisa/presentera något för andra

 • berätta om likheter och skillnader du upptäckt


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Svenska A - Tala/kommunicera & lyssna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback