Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Krafter, tryck och rörelse

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Krafter finns överallt runt omkring oss och i oss. De verkar på oss hela tiden. Ibland märker vi det och ibland märker vi det inte. i Detta avsnitt kommer du få lära dig mer om vad krafter inom fysiken är och hur de kan vara till hjälp för att beskriva händelser i vår omvärld. Du kommer även lära dig om hur krafter skapar olika former av rörelser och hur krafter utövar tryck på sin omgivning.

Undervisningen kommer att innehålla:

 - Undersökningar, Vi kommer att göra en undersökning hur olika ytor påverkar storleken av friktionskraften. Då övar vi även på att skriva en            undersökningsrapport.

 - Genomgångar (föreläsning och filmer)

 - Diskussionsuppgifter

 

Vi kommer att fokusera på följande:

  • kraft och motkraft
  • tyngdkraft, gravitation och dragningskraft
  • massa, tyngd och vikt
  • tyngdpunkt
  • tryck,
  • lyftkraft
  • hastighet, fart och acceleration
  • friktion och tröghet
  • fritt fall och gränshastighet
  • kaströrelse

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter