Skolbanken Logo
Skolbanken

Samling

Tullmästaren förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vår samling är en del av vårt värdegrundsarbete.

 

Hur/varför?

Regnets samling är ett forum för olika samtal, diskussioner, att få göra sin röst hörd, en gemenskap, ett tillfälle att kunna visa/berätta om något för gruppen. Samlingen bygger både på våra pedagogers innehåll och planering, men även styrt innehåll/önskemål från barnen. 

På våran samling samtalar vi om vilka kompisar som är borta, vilken dag det är och hur vår dag ser ut på ett ungefär. När vi har vikarie så välkomnar vi hen alltid. Vi tar upp viktiga frågor som rör hela gruppen där barnen är delaktiga i hur vi kan göra istället.

När det är något viktigt som behöver tas upp har vi pedagoger olika rollspel med antingen oss själva i rollerna eller annan rekvisita. Det ger ofta barnen en större förståelse i lite svårare frågor och blir lättare att diskutera. Genom rollspel engagerar vi de flesta barnen på Regnet. 

Morgonsamlingen är med ett mer styrt innehåll medan samlingen innan mellis varierar mycket beroende på vad vi arbetat med innan. På mellissamlingen ges större utrymme för teater/rollspel av barnen, eller visa upp något speciellt som de har arbetat med innan. Vi ser att barnen "växer" mycket genom berättandet i olika former under samlingen. Ett barn vill berätta, ett annat visa en dans eller en annan rörelse.

Värdegrundsarbetet är en stor del av vårt innehåll på samlingarna, vi arbetar mycket med VI på Regnet, hur viktigt det är att vi hjälps åt på Regnet, stöttar och hjälper varandra och tex tröstar varandra och tar hand om vårt material, påminner varandra om att städa etc.

Vi försöker att hålla samlingarna en lagom tid så att de inte blir för långa.

Vi tar upp flera ämnen på samlingen, men vårt största fokus är språk och matematik.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
2020-03-02 "Division"
2020-03-16 Ett magiskt experiment
2020-03-17 Hur många?