Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Blynäsjoggen 2020

Förskolan Blynäsviken, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Vi planerar en lustfylld rörelseaktivitet som främjar Hälsa och livsstil samt gemenskap för hela förskolan.

Varför planerar vi för detta projekt?

Vi planerar en lustfylld rörelseaktivitet som främjar Hälsa och livsstil samt gemenskap för hela förskolan.

Vad vill vi erbjuda barnen = lärobjekt?

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet kring arbetsområdet.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet upptäcka och att lära sig?

Motorik och socialt samspel. 

Hur ska vi gå tillväga?

Vi startar vår rörelseaktivitet på gården gemensamt på gården uppvärmning tillsammans med hela förskolan. Sen startar en avdelning i taget från start. Vi springer en snitslad bana runt våra båda gårdar. På baksidan finns en uppfriskande blåbärsstation. Sen fortsätter vi att springa för att gå i mål på framsidan. Där väntar en medalj. 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Onsdag 26/2 kl. 9.30 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentation:

Hur dokumenterar vi? 

Vi fotograferar och gör en lärling för hela gruppen och sätter upp bilder i vår revisit tavlan. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter