Skolbanken Logo
Skolbanken

Vår låtskatt för björken

Levene förskola, Vara · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

I vår barngrupp finns ett stort intresse och engagemang kring sång och musik och med detta som utgångspunkt vill vi tillsammans spinna vidare och fördjup oss i sångens och musikens underbara värld.

BAKGRUND

Vi kommer väva samman barnens stora intresse för sång och musik med vårt arbete kring tecken som stöd. Vi väljer att kalla detta projekt VÅR LÅTSKATT.

METOD

Vi kommer utgå från barnens intresse för olika sånger på många olika sätt för att vi tillsammans ska få möjlighet att utforska och glädjas i sång och musik med alla våra sinnen. För att undersöka och fördjupa oss i detta ämne kommer vi att använda oss av skapande med många olika material, experiment, diskussioner, digitala medier, såg påsar, instrument och lek. Vi kommer under projektets gång dokumentera tillsammans med barnen deras alster och bl a samla material i deras egen sånglåda.

MÅL

Vi vill ge barnen möjlighet att på många olika sätt få upptäcka en härlig gemenskap och vi känsla genom sång och musik. 

Vi vill att barnens intressen och funderingar ska styra den vardagliga verksamheten. Vi vill ge barnen inflytande och delaktighet i planeringen.

Vi vill utveckla barnens språkutveckling genom att belysa och förstärka tal, sång, skrift på ett lustfyllt sätt genom barnens egen sånglåd i samklang med arbetet kring tecken som stöd.

Vi vill ge barnen olika verktyg att förstå sin omvärld på. Genom skapande, lek och sång och musik i projektets gång vill vi skapa härliga lek/lärtillfällen som lever kvar inom barnen och som de minns som lustfyllda och härliga.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter