Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 9

Serier

Sverkerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

I det här studieområdet ska du få kunskaper om hur man tecknar serier. Du kommer att börja med att göra en förproduktion, sedan kommer du att få studera olika områden inom serier som handlar om tex. pratbubblor, bildutsnitt, markeringar etc. Slutligen kommer du att skapa en egen serie.

Varför ska vi arbeta med det här?

Undervisningen i bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. 

Det här kommer du att få undervisning om

Bildframställning

Framställning av berättande bilder

Redskap för bildhantering

Verktyg för teckning och måleri

Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Så här kommer vi att arbeta

  • Vad vet ni om serier? Vi börjar med en diskussion om serier. Då vi även pratar om era funderingar och önskemål
  • Vi kommer sedan att starta bildstudieområdet med att du kommer att göra en förproduktion; du ska rita en seriestripp eller serieruta ur ditt minne
  • Sedan kommer vi gemensamt att gå igenom hur man skapar serier samt serietecknandets olika delar.
  • Du kommer bl.a. att få lära dig om pratbubblor, markeringar, bildutsnitt, textning, kroppsspråk och ansiktsuttryck.
  • Slutligen kommer du att skapa en serie där du använder dig av det som du lärt dig under studierna om serier
  • Du kommer att jobba med kamratbedömningar
  • Du kommer att göra en serieanalys på valfri serie
  • Du kommer att redovisa ditt arbete för klassen samt på en utställning, där vi bjuder in skolans övriga klasser
  • Under arbetets gång ska du dokumentera ditt arbete genom att reflektera över de olika studieområdena

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap, samt hur du skapar dina bilder.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att undersöka och presentera ditt arbete med hjälp av dina bilder.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback