Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatiden och medeltiden vt2020

Gudhemsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Om vikingatiden medeltiden

 

 

Du ska visa att du har kunskap om och förståelse för

 • skillnader och likheter mellan vikingatiden och medeltiden
 • hur bodde man under vikingatiden
 • vart reste vikingarna
 • vad trodde man på under vikingatiden
 • hur Sverige kristnas under medeltiden och vad det får för konsekvenser
 • hur kungen styr och hur landet är organiserat
 • handel och Hansan
 • riddarna och vad de hade för skyldigheter och rättigheter
 • kyrkans och klostrens betydelse
 • livet i städerna
 • hur bönderna levde
 • digerdöden
 • hur men bodde, hur man var klädd och vad man firade för högtider under medeltiden

 

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar, jobba med uppgifter i grupp och delta i diskussioner.

Du kommer att få redovisa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Bedömning


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter