Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Akustik & optik ÅK 8

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Vad är ljud? Kan vi höra all ljud? När blir ljud skadligt? Vad är ljus? Hur ser vi ljus? Hur uppkommer olika färger? Vad händer när ljus träffas olika ytor? Detta är frågor som vi kommer att undersöka under vecka 9 - 13

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska:

  • med hjälp av viktiga ord/begrepp från området kunna beskriva och förklara hur ljud och ljus uppstår och fungerar.
  • kunna förklara och beskriva begrepp kopplade till området akustik: svängningstid, frekvens,våglängd, tonhöjd, tonstyrka, infraljud, ultraljud, buller och ljudnivå. Samt till området optik: Ljuskälla, ljusenergi, ljusstyrka, belysning, reflexion, diffus reflexion, speglande reflexion, konkav, konvex, brännpunkt, brännvidd, spektrum och prisma.
  • kunna resonera hur ljud kan påverka vår hälsa.
  • kunna förklara hur ljuset reflekteras eller bryts.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med texter och film.
Du kommer att ha lärarledda genomgångar, göra laborationer och delta i gemensamma diskussioner.

Bedömning

Du kommer att bedömas under lektioner, på uppgifter och prov, utifrån matrisen nedan. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Akustik & optik ÅK 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter