Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Formge en pall

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Du ska tillverka en pall som har en hållbar konstruktion Riktlinjer: Max höjd på pallen är 30 cm. Sammansättnings metoder: centrumtappning med dold skruvning. Ytbehandlad (olja, lack, bets eller färg). Det ska finnas två eller tre sågade inbuktningar på varje bensida. Redovisningen ska innehålla: Skisser/Ritning både 2-dimensionellt och 3-dimensionellt, värdering samt pallen Eleven arbetar enskilt och i möjligaste mån självständigt. Tillsammans med läraren resonerar eleven sig fram till lösningar på problem, val av verktyg och hantverksmetoder samt ytbehandlingsalternativ. Eleven värderar sin färdiga produkt samt sin egen arbetsinsats.

Arbetssätt och undervisning

I den här uppgiften ska det tillverkas en pall från lindplanka till slutlig produkt. Alla moment gås igenom muntligt i gruppen. Du bestämmer själv måtten och utseende på pallen utifrån de riktlinjer som finns.

Rita en mall för hur pallen och benen ska se ut. Dessa ska sågas ut och hyvlas, raspas, filas och slipas. Alla delar ska slipas lena.
Vi borrar och sätter ihop pallen med tappar och lim.
Slutligen målar eller klarlackas pallen

Bedömning

Hur du arbetar, vilka verktyg du använder och slutprodukt. Om du kan arbeta själv och hur du organiserar ditt arbete. Om du kan använda det du tidigare lärt dig. Hur noggrann du är

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

Hur du har formgett och framställt din Pall

Kvalitéten på din Pall, noggrannheten

Hur du har hanterat verktyg och redskap

Hur du har prövat och omprövat hur olika idéer kombineras.

Ritningen med måttsättning

Självständigheten under arbetet, diskutera går bra men tänk själv

Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdspecifika ord (hur du gjorde när du framställde ditt föremål och hur det har påverkat slutprodukten)

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck och jämföra Pallen med någon annan kultur eller något annat land

 

Veta vilket material du använt. Du ska veta vad verktygen heter och hur man använder dem.
Hur man gör en mall för att få liksidigt vid utformning.
Lite historik om pallen.

Kopplingar till läroplanen

Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter