Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Hållbar utveckling , F- klass

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Vi kommer att lära oss om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Vi kommer att fundera på och arbeta med frågor som:

Vikten att ta hand om närmiljön.
Vad innebär hållbar utveckling.
Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

 

Arbetssätt

Du kommer få lära dig om hållbar utveckling.

Du kommer få lära dig mer om olika material

Experiment med nergrävd bräda med olika material på

Så fröer och odla paprika, solros och krasse

Sopsortering

Mat- inget avfall

Vattnets kretslopp

Nerskräpning i havet

 

 

 


 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter