Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Tema forntiden

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Vi är alla ättlingar till finurliga, kloka och spännande stenålders-, bronsålders- och järnåldersmänniskor. Hur såg deras vardag ut och vilka uppfinningar gjordes på deras tid? Det är svårt att veta exakt hur deras liv såg ut, hur de tänkte och kände men det finns spår som många har funderat kring och försökt tolka. Varför har man t ex gjort den här vackra hällristningen?

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Du kommer att lära dig om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det kommer att bli spännande att läsa om hur de första människorna levde i Sverige och hur vårt samhälle har utvecklats och vilka spår forntiden har lämnat i vår natur.

Mål

Du ska:

 • kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning,
 • kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig i vår natur,
 • kunna göra några jämförelser mellan forntiden och nutid,
 • kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar,
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår,
 • kunna använda nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
 • kunna ge och ta kamratrespons och utifrån det förbättra och utveckla dina texter,
 • vara aktiv och kunna arbeta både självständigt och i grupp samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.

Arbetssätt

 Du kommer att få:

 • se olika filmer som berättar om hur det var att leva på forntiden,
 • läsa och diskutera både faktatexter och skönlitteratur som handlar om forntiden,
 • arbeta både enskilt, i par och i grupp,
 • arbeta skapande för att öka förståelsen om forntiden genom att bygga upp en stenåldersplats tillsammans med dina kamrater,
 • redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

                                                                                                                

 

 

Bedömning

 Jag bedömer din förmåga att:

 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår
 • använda nya ord och begrepp på ett begripligt sätt
 • ge och ta kamratrespons och förbättra dina texter efteråt,
 • att ta ansvar för ditt lärande.

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för Forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter