Skolbanken Logo
Skolbanken

PP Naturvetenskap Biologi 2/3 2020

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Kroppen

Tidsperiod: 1 mars till 31 mars

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3 - 5

År och datum:: 2/3 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Sinnena kommer att vara vårt fokus. 

Böja jobba fram en Sinnenas Trädgård/ Stig

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utvecklingVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen förståelse för hur vår natur påverkar oss och våra sinnen. Här kopplar vi in vårt Grön Flagg arbete med en hållbar utveckling.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Veronica: Tar hand om barnens tankar och ritningar samt ideer om trädgården/stigen
Anki: Pratar om och frågar barnen vad sinnen är och vad de används till.
Malin: Använder sig av musik för att få barnen att använda sitt sinne hörsel. Rita till musik

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unkum, Spaltdokumentationer, Barnens dokumentationer, Spalten i hallenPlaneringen upprättad av: Veronica, Malin, Anki

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter